MVTT Phan Thiết

"YÊU CHÚA MÀ KHÔNG THẮC MẮC ĐÒI HỎI GÌ VÀ HOÀN TOÀN TÍN THÁC NƠI TÌNH YÊU CHÚA VÀ THÁNH Ý NGÀI"

                             MVTT Hạt Phan Thiết Khóa Tổng Quan

                                  MVTT Hạt Phan Thiết Khóa Nâng Cao 1

NGÀY THÀNH LẬP NHÓM: 01 tháng 6 năm 2015
THÁNH BỔN MẠNG: Phanxico Sale; Lễ kính 24 tháng 01